Tijd kopen wordt wordt financieel onbetaalbaar!

door Maan Arkenbosch
(Ittervoort)

De Eurocraten economie komt niet op stoom. De werkloosheid en schulden blijven onverminderd hoog. De werkloosheid wordt beïnvloed door automatisering, robotisering, bevolkingskrimp, toename vergrijzing, koopkrachtverlies en een forse toename van buitenlandse gelukzoekers, welke aan de economie geen toegevoegde waarde geven, alsmede door oorlogen en sociale onrust.

Daarom wordt er door bedrijven, welke ook al geen krediet kunnen aantrekken, niet geïnvesteerd. De uitkeringen kunnen niet terugverdiend worden door producerende werknemers. Dit betekent nog meer schulden maken. Een (bijna) deflatoir tijdvak ligt voor de deur. De ECB probeert door massaal waardeloze euro's te drukken, via een afwaardering van de euro de export te bevorderen, maar roept dat van andere landen/blokken geen reactie op? De afgewaardeerde € t.o.v. de $ zorgt via importinflatie voor een nog grotere aanslag op onze koopkracht waardoor, naast onbesuisde belasting- en premieverhogingen, de bedrijvigheid verder afneemt.

Tijd kopen wordt steeds duurder en riskanter. Zodra het vertrouwen in het (geprinte) geld gaat afnemen en de rente op de hoge schulden van de staatsleningen gaan stijgen, valt het huidige E.U. en $ systeem als een kaartenhuis in elkaar. Rumoer en sociale onrust maken de klap compleet.

Terug naar het artikel: Recessie of depressie?

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly