Rente onmogelijk te betalen binnen dit geldsysteem?

door Arthur
(Berkel en Rodenrijs)

Er wordt in het artikel gesteld dat het onmogelijk is in het debt based money system om alle rente te betalen zonder nieuw geld uit te geven. Dus door weer nieuw geld uit te lenen. Echter de banken geven hun inkomsten uit rente toch ook uit aan salarissen, gebouwkosten e.d. Dit geld komt dan toch in de economie waarvan uiteindelijk de rente kan worden betaald. (zoals in het eiland verhaal de bankier die 1000 eiros toch ook weer zal gaan uitgeven, anders heeft hij er niets aan.) Dus zolang de rente inkomsten niet op een spaarrekening blijven staan is er toch niets aan de hand? Of zie ik iets over het hoofd in deze redenatie?

Antwoord redactie:
De bankier op het eiland ontvangt gedurende 20 jaar in totaal 1000 eiro's. Hij betaalt 20 jaar lang ieder jaar 5 eiro's huur en houdt aldus 900 eiro over. Na 20 jaar koopt de bankier met deze 900 eiro's het huis, zodat de verkoper van het huis hiermee zijn schuld kan vereffenen. De bankier heeft na deze transactie geen eiro's meer evenals alle andere bewoners, maar heeft wel het huis in eigendom gekregen. Het eilandvoorbeeld is opzettelijk eenvoudig gehouden teneinde de basiskrachten die spelen bloot te leggen.

Dit neemt niet weg dat in bovenstaande reactie een goed punt wordt aangedragen aangaande de recirculatie van betaalde rente. Ten behoeve van een breder begrip is het allereerst van belang te beseffen dat liquiditeit een dynamisch fenomeen is. De beschikbaarheid ervan is het product van de beschikbare geldhoeveelheid en haar omloopsnelheid. Voor het afwikkelen van onderlinge verplichtingen tussen deelnemers aan het economisch verkeer moet geld op macroniveau als een stroomgrootheid — en niet als een voorraadgrootheid — gepercipieerd worden. De omloopsnelheid is afhankelijk van het economisch sentiment, dat zich vertaalt in consumenten- en producentenvertrouwen. Ergo: het genoemde sentiment is 'an sich' een extra destabiliserend element in een 'debt-based monetary system'.

Daarnaast speelt het door Arthur genoemde effect van recirculatie van 'kosten' die de bank — hoofdzakelijk in de vorm van rente — in rekening brengt. De recirculatie vindt dan plaats via salarissen, dividenden, bonussen en andersoortige kosten. De mate van recirculatie is inderdaad van invloed op de snelheid van het deleverage/deflatie proces.

Probleem is dat recirculatie van betaalde rente uiteindelijk niets verandert aan de maximaal beschikbare geldhoeveelheid, omdat de betaalde rente zelf uit die geldhoeveelheid afkomstig is. Hierdoor ontstaat de genoemde liquiditeitspanning als de geldhoeveelheid constant blijft, dan wel afneemt, bij een gegeven renteniveau. Zodra gelijktijdig de omloopsnelheid van het geld gaat stagneren wordt deze spanning extra verhoogd. Bovendien is het zo dat de bancaire sector, als gevolg van regulering, een gedeelte van de liquiditeit die zijzelf onttrekt aan de economie via haar balans uit omloop laat verdwijnen.

In dit antwoord zijn enkele krachten beschreven die ervoor zorgen dat aan het einde van een super-schulden-cyclus een 'inflationary debt-based monetary system' deflatiekrachten oproept. Alsdan is er sprake van schuldverzadiging en ontstaat een structurele vraagdepressie. In de huidige fase van de schuldencrisis is het afbouwen van schulden via de dynamiek van het fiat-geldsysteem geen optie. Dit proces duurt tientallen jaren en gaat gepaard met een enorme kapitaalvernietiging.

Sep 07, 2013
Renteprobleem is onzin
by: Peter

Met alle respect maar dit slaat helemaal nergens op!
Het zou betekenen dat een geldsysteem alleen maar kan functioneren als de hoeveelheid altijd maar toeneemt. Dat is helemaal niet waar. Alle factoren (ook arbeid) worden omgezet in een bepaalde waarde en bij een gelijkblijvende geldhoeveelheid zal er een evenwicht ontstaan aan waarde tussen elke factor.
Ik zal wel een voorbeeld uitwerken als je wilt.

Antwoord redactie: Uitwerking van een voorbeeld wordt op prijs gesteld.

Sep 19, 2013
Conclusie is wél terecht
by: Michel

Als een bank 100 euro uitleent, is er tijdelijk 100 euro extra geld in omloop (horizontaal geld). Als de lening wordt afgelost, is deze extra 100 euro weer weg. Maar er is nog wel rente verschuldigd. Die rente moet de lener ergens anders vandaan halen.

Nu kunnen we redeneren dat die rente wederom wordt uitgegeven door de bank in de vorm van salaris en andere kosten. Het geld is echter niet "vrij" en er zit altijd een vertraging in, waardoor krapte optreedt in de hoeveelheid geld.

Verder zal een bank geneigd zijn extra inkomsten op zijn deposito bij de centrale bank te zetten, zodat de bank meer mag uitlenen (is meer rente en winst en dat is het oogmerk). Dat "reële" geld wordt dus aan de omloop onttrokken en vervangen door een veelvoud (de multiplier) aan nieuwe leningen, met dezelfde effecten opnieuw.

Het huidige bankensysteem heeft dus het effect dat er transfer plaatsvind van echt eigendom van de publieke sector naar de bankensector. En dat is wél een probleem en op zijn minst ondemocratisch.

Het kan ook dat de lener zijn schuld helemaal niet aflost en slechts rente betaalt. Er is dan 100 euro meer geld in omloop, maar er moet wel degelijk elk jaar opnieuw 3 euro rente betaald worden. Die kan bijgeleend worden, maar dat lost het probleem niet op. Die 3 euro komt dan uit de productieve economie. De ECB mag die 3 euro niet bijdrukken, aangezien ze wettelijk heeft afgesproken dat ze alleen geld in omloop brengt door het tegen een ultra-lage rente uit te lenen aan de commerciële banken (die het weer doorlenen).

Het monopolistische geldcreatie-mandaat van de commerciële banken ligt ten grondslag aan de crisis. Want banken willen zoveel mogelijk uitlenen en hun verdienmodel is feitelijk subsidie van de ECB (uitleenrente - rente ECB). Je zou het een linkse hobby kunnen noemen.

Apr 02, 2014
Interest & twice lent money
by: Anoniem

https://www.youtube.com/watch?v=KXD6jyxgc0g

Mar 30, 2015
Onmogelijk terug te betalen
by: Maup

Het is heel simpel, al het geld in circulatie is
rente dragende schuld.
Dus bankwinsten zijn nog steeds rente dragende schuld.

Want er is geen ander geld in omloop.

Dus de stelling klopt als een bus.
Het is onmogelijk terug te betalen.

Groet
Maup


Terug naar het artikel: Wat is er mis met ons geldsysteem?

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly