Banken beheren het Nederlands rechtssysteem een uitermate kwalijke zaak

door H Schippers
(Almere)

Stop de togamaffia die bestuurd wordt door de banken.

Banken beheersen niet alleen de geldstromen, maar via de verzekeringen ook zeer grote delen van de advocatuur en daarmee het Nederlands rechtssysteem. Middels onderhandse Fixed-Fee overeenkomsten werken jaarlijks duizenden advocaten voor een tarief van minder dan 30 euro per uur als illegale herverzekeraars voor bij recht jstandverzekeraars als Achmea. Claimdossiers, 90.000/jaar, van recht jstandverzekeraars worden per 100 stuks of meer voor een vast bedrag per casus (ca € 1000/st) doorgeschoven naar advocaten(kantoren) die dan verantwoordelijk zijn voor de levering van rechtshulp tot een onbeperkt bedrag als belooft door Achmea. De advocaten kennen de inhoud van de dossiers bij aankoop maar beperkt en worden bovendien door de verzekeraars opgezadeld met dossiers die de advocaten niet kunnen behappen.

Verzekerden worden dan tegen hun wil opgezadeld met veelal incapabele leerlingadvocaten die onder dwang in hun stage tot fraude worden gedwongen. Noch de verzekeraar noch de jurist/advocaat wenst op dat moment aan de verzekerde duidelijk te maken onder welke voorwaarden — lees beperkingen — diensten worden verleend. Het eindresultaat voor de verzekerde is desastreus. De rechten en claims van verzekerden worden door gebrek aan kennis van de advocaatleerling gesmoord tot nul. Dat was nu precies de bedoeling van de verzekeraar. Archieven van de Raad van Arbitrage bevestigen deze cijfers. Voor genoemd uurtarief kunnen dergelijke risico's immers helemaal niet worden genomen.

Honger dwingt de tsunami van advocaten sinds 1992 naar de pijpen te dansen van de verzekeraar. Niks zelfstandige advocaat, maar ondergeschikt personeel in dienst van de bankier.

Toen onze nieuw gebouwde woning bouwkundig en later ook juridisch ondeugdelijk bleek, en daardoor niet geschikt was voor bewoning en het bedoelde gebruik, bleek verzekeraar Achmea niet alleen uitgebreide banden te hebben met advocaten die eerder aan ons waren voorgesteld als eigen ingehuurd personeel vallend onder onbeperkte dekking, maar ook bleken er later werkovereenkomsten te bestaan van Achmea met de aannemer Friso uit Sneek die onze woning had gebouwd. Hoewel bij vonnis werd geoordeeld dat wij terecht de oplevering hadden geweigerd is van uitbetaling van de te betalen boeteclausule à 10.000 euro per maand niets terecht gekomen. Wie helpt? De boete is volgens onze berekening al meer dan €400.000,-.

Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken om klachten in te dienen bij de NOvA omdat de NOvA stelselmatig de klachtenprocedures belemmert, saboteert, en daarmee hun wettelijke verplichtingen negeert. De controlerende taken die NOvA zegt uit te voeren, voert zij in onvoldoende mate uit.

Dit geldt ook voor de hierbij betrokken rechters, waarbij de rechtszekerheid van de advocaat belangrijker blijkt dan de behandeling van klachten van cliënten van die advocaat. De rapportage van de dekens uit Utrecht blijkt verre van waarheidsgetrouw. De rechters van de de Raad van Discipline accepteren deze vorm van rapportage en zijn daarom mede verantwoordelijk voor de criminele praktijken van genoemden. Ook werden wij door advocaten van VanDiepenVanderKroef bestolen en geconfronteerd met tal van vormen van fraude. Het blijkt evenwel niet mogelijk om aangifte te doen, omdat de politie geen zin heeft om proces-verbaal op te maken van criminele activiteiten van advocaten. Daarmee blijft de stelende advocaat van de verzekeraar geheel buiten schot.

Dat geldt ook voor de bankverzekeraar. De directie van Achmea is direct uitvoerende van genoemde fraude met instemming van de hoofddirectie van de Rabobank. Ook hier valt nog veel te doen.

Terug naar het artikel: Wat is er mis met ons geldsysteem?

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly